Shakuntala Devi Movie Review : गणित न आवडणाऱ्यांनीही बघायलाच हवा… विद्याकसम!!!

अमित साध, सान्या मल्होत्रा, जिशु सेनगुप्ता सर्वांचीच कामे खास झालीयेत पण मुख्य स्पॉटलाईट जिच्यावर आहे ती विद्या बालन या सळसळत्या अफाट उत्साही व्यक्तीशिवाय कुणीही बहुधा या अफाट चैतन्यमयी, प्रचंड ऊर्जेने भारलेल्या पात्राला न्याय देऊ शकलं नसतं असं वाटणं हेच विद्याचं यश आहे…