Sir Movie Review: सर्व बंध तोडून पुढे जाणाऱ्या प्रेमाची कथा

Sir Movie Review in Marathi : चित्रपटात अगदी मोजकेच संवाद आहे. दोन महत्त्वपूर्ण व्यक्तिरेखांमधील संभाषण फक्त हो, नाही, थॅंक्यू आणि सॉरी या शब्दांवरच आहे तरी पण ते खूप काही सांगून जाण्यासारखं आहे.